Category Archives: News & Updates

Notice for board exam centers of DPH and HA

सूचना !! सूचना !! सूचना !!

यस एकेडेमीमा २०७९/८० को लागि तपसिल बमोजिमको विषयहरुमा सिटहरु खाली रहेको हुनाले CTEVT अन्तर्गतका अन्य संस्थाहरुबाट सोहि विषयको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका वा प्रवेश परीक्षामा समावेश नभएका इच्छुक विद्यार्थीहरुबाट आवश्यक कागजात सहित निबेदन दर्ता गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ |   क्र.स

Diploma in pharmacy and General medicine entrance result र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना !!

Diploma in Pharmacy entrance result PCL General medicine entrance result  

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना (2079)

  विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना

नतिजा प्रकाशित तथा भर्ना सम्बन्धि सूचना

नतिजा प्रकाशित तथा भर्ना सम्बन्धि सूचना

नतिजा प्रकाशित तथा भर्ना सम्बन्धि सूचना

CTEVT Entrance Notice for 2079 !!!

click here for notice!!

सूचना !! सूचना !! सूचना !!(PJTA/VJTA)

भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!

भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !! CTEVTबाट सम्बन्धन प्राप्त र Professional Council सम्बन्धितबाट मान्यता प्राप्त यस अल नेपाल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेशनमा शैक्षिक शत्र का लागि भर्ना खुल्यो कार्यक्रमहरु: डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तर्फ: General Medicine (H.A)     

डिप्लोमा ईन फार्मेसीको आवेदक फारम बारे सूचना !!!

Diploma Level Yearly & Special Scholarship Exam form submission Notice