Category Archives: News & Updates

डिप्लोमा ईन फार्मेसीको आवेदक फारम बारे सूचना !!!

Diploma Level Yearly & Special Scholarship Exam form submission Notice  

PJTA/VJTA Admission date extended !!

Click here for notice !!

Admission date extended !!

Click here !!

Notice for Dashain Vacation !!

Required Documents for Admission !!

Click Here For Notice

Entrance result of PCL General Medicine !!

Click Here for General Medicine entrance result

Entrance result of Diploma in Pharmacy !!

Click here for  Diploma in Pharmacy entrance result 

भर्नाखुल्यो ! भर्नाखुल्यो !!

खुल्यो ! खुल्यो !! खुल्यो !!! भर्नाखुल्यो !!! एस.एल.सि. वा एस.ई.ई. वा सि.एम.ए. उतिर्ण विद्यार्थीहरुकालागि प्रविणता प्रमाण पत्रतह सामान्य चिकित्सा (एच.ए.) तथा डिप्लोमा ईन फार्मेसि बिषयमा भर्ना खुल्यो ! भर्ना सम्वन्धि विस्तृत जानाकारिकालागि यहॉ क्लिकगर्नु होस । 

Pre Admission Online Form 2078

Loading…

सामान्य चिकित्साका विधार्थीको लागि सूचना !!