Home » Posts tagged 'All Nepal College'

Tag Archives: All Nepal College

CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना

CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना

TSLC Entrance notice 2074

२०७४/०३/०६
अल नेपाल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेशन

CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना

शैक्षिक शत्र २०७४/०७५ सालको TSLC (Plant JTA / Veterinary JTA)  कोर्षको लागी CTEVT बाट लिइने प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम निम्न बमोजिम छ ।

विवरणफारम शुल्क : ५००/-
फारम बुझाउने अन्तिम मिति : २०७४ असार २७ गते
परीक्षा मिति : २०७४ श्रावण १० गते बिहान ८ बजे
परीक्षा समय : २ घण्टा १५ मिनेट
परीक्षा केन्द : पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

………………
राजु अधिकारी 
प्रशासन प्रमुख

Notice : Diploma in Pharmacy and General Medicine 2nd and 3rd year run from 24th Kartik 2073

 

2073-07-08

Notice

This is to notify all the teachers, staffs and students that the classes of Diploma in Pharmacy and General Medicine 2nd and 3rd year run from 24th Kartik 2073 at 7:00 AM regularly.

 

Thank you!

 

Raju Adhikari

Admin. Chief