Tag Archives: All Nepal College

भर्नाखुल्यो ! भर्नाखुल्यो !!

खुल्यो ! खुल्यो !! खुल्यो !!! भर्नाखुल्यो !!! एस.एल.सि. वा एस.ई.ई. वा सि.एम.ए. उतिर्ण विद्यार्थीहरुकालागि प्रविणता प्रमाण पत्रतह सामान्य चिकित्सा (एच.ए.) तथा डिप्लोमा ईन फार्मेसि बिषयमा भर्ना खुल्यो ! भर्ना सम्वन्धि विस्तृत जानाकारिकालागि यहॉ क्लिकगर्नु होस । 

CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना

CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना TSLC Entrance notice 2074 २०७४/०३/०६ अल नेपाल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेशन CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना शैक्षिक शत्र २०७४/०७५ सालको TSLC (Plant JTA

Notice : Diploma in Pharmacy and General Medicine 2nd and 3rd year run from 24th Kartik 2073

  2073-07-08 Notice This is to notify all the teachers, staffs and students that the classes of Diploma in Pharmacy and General Medicine 2nd and 3rd year run from 24th Kartik 2073 at 7:00 AM regularly.   Thank you!