Home » Articles posted by allnepal

Author Archives: allnepal

CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना

CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना

TSLC Entrance notice 2074

२०७४/०३/०६
अल नेपाल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेशन

CTEVT को प्राविधिक ए.एल.सी (१८ महिने) तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना

शैक्षिक शत्र २०७४/०७५ सालको TSLC (Plant JTA / Veterinary JTA)  कोर्षको लागी CTEVT बाट लिइने प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम निम्न बमोजिम छ ।

विवरणफारम शुल्क : ५००/-
फारम बुझाउने अन्तिम मिति : २०७४ असार २७ गते
परीक्षा मिति : २०७४ श्रावण १० गते बिहान ८ बजे
परीक्षा समय : २ घण्टा १५ मिनेट
परीक्षा केन्द : पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

………………
राजु अधिकारी 
प्रशासन प्रमुख

CTEVT को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना

CTEVT को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि सूचना
Entrance form notice 2074 Diploma

२०७४/०३/०६
CTEVT को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धि  सूचना 

शैक्षिक शत्र २०७४÷०७५ सालको डिप्लोमा इन फार्मेसी र सामान्य चिकित्सा पूर्ण शुल्कीय भर्नाको लागी ऋत्भ्ख्त् बाट लिइने प्रवेश परीक्षाको फारम भर्ने प्रक्रिया निम्न बमोजिम रहेको छ ।

पुर्ण शल्कको विवरण
फारम शुल्क  : १५००/–
फारम बुझाउने अन्तिम मिति : २०७४ अषाढ २७ गते सम्म
परीक्षा मिति : २०७४ श्रावण ७ गते शनिवार बिहान ८ बजे
परीक्षा समय : २ घण्टा १५ मिनेट
परीक्षा केन्द : पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

नोटः मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट अनिवार्य गणित, बिज्ञान,अग्रेजी बिषयमा C ग्रेड हुनुपर्ने ।

………………
राजु अधिकारी 
प्रशासन प्रमुख

Result of TSLC in JTA, Amin, ICT, EDF & CMA withheld exam held on 2073 Ashwin

Result of TSLC in JTA, Amin, ICT, EDF & CMA withheld exam held on 2073 Ashwin

Second Year result of HA, Lab, Pharmacy, Dental, Ophthalmic, Homeopathy, Ayurverda, Acupuncture exam held on 2073 Bhadra/Asoj

Second Year result of HA, Lab, Pharmacy, Dental, Ophthalmic, Homeopathy, Ayurverda, Acupuncture exam held on 2073 Bhadra/Asoj

रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने बारे

मितिः २०७३/०७/२५
सुचना ! सुचना !! सुचना !!!

रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने बारे

मिति २०७३/०७/२५ गते को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भए अनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी (DPh) र हेल्थ असिष्टेन्ट (H.A.)  का प्रथम वर्षका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई यहि मिति २०७३ मंसिर १० गते भित्रमा रजिष्ट्रेशन फाराम भर्न अनुरोध गरिन्छ ।

रजिष्ट्रेशन फारम भर्नको लागि आवश्यक कागजातहरुः

१. १ वटा Passport  साईजको फोटो,
२. S.L.C Marksheet Photocopy १ प्रति
३. Character Certificate Photocopy १ प्रति
४. नागरिकता ÷जन्मदर्ता को प्रतिलिपि १ प्रति
५. प्रवेश परिक्षाको प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि १ प्रति
६. साथै प्राविधिक एस. एल. सी उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुको हकमा प्राविधिक एस. एल. सी उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्र र लब्धाङ्क पत्र समेत अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

धन्यवाद !

राजु अधिकारी
प्रशासन प्रमुख

Notice : Diploma in Pharmacy and General Medicine 2nd and 3rd year run from 24th Kartik 2073

 

2073-07-08

Notice

This is to notify all the teachers, staffs and students that the classes of Diploma in Pharmacy and General Medicine 2nd and 3rd year run from 24th Kartik 2073 at 7:00 AM regularly.

 

Thank you!

 

Raju Adhikari

Admin. Chief

 

 

 

Final Exam Form Filled Notice 2073

मितिः २०७३÷०४÷१४

परिक्षा फाराम भर्ने बारे सूचना

यस अल नेपाल कलेजमा अध्ययनरत डिप्लोमा इन फार्मेसी ९म्एज०, र हेल्थ असिष्टेन्ट ९ज्।ब्।० का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो बर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको फारम यहि मिति २०७३ साउन २५ गते भित्रमा भर्नु हुन सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराईन्छ । साथै उक्त परिक्षा फारम भर्नको लागि कलेजको हाल सम्मको बाँकी सम्पूर्ण शुल्क अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ । अन्यथा परीक्षा फारम भर्न पाईने छैन ।

नोट ः
१ं) उक्त फाराम भर्नका लागि ऋत्भ्ख्त् ले तोकेको शुल्क अनुसार नियमित तर्फ परिक्षा शुल्क रु २५००÷– बुझाउनु पर्दछ । फारम बुझउने मिति नाघेमा विलम्ब शुल्क प्रति विद्यार्थी नियमित परीक्षा शुल्कको दोब्बर दस्तुर बुझउनु पर्नेछ ।
२) आंशिक तर्फ एक विषय मात्रको लागि परिक्षा शुल्क रु ३००÷– र प्रत्येक थप विषयको लागी रु १५०÷– बुझाउनु पर्दछ ।
२) आवेदन फारममा परक्षिर्थीले हाल साले खिचेको दुबै कान सहित अनुहार प्रष्ट देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति टाँसिएको हुनु पर्नेछ ।
३) प्रथम वर्षका नियमित परीक्षार्थीहरुको परीक्षा शुल्क लाग्ने छैन ।

………………
राजु अधिकारी
प्रशासन प्रमुख

Notice for Full Paying and Classified Scholarship Diploma/PCL level Entrance Exam-2073

Notice for Full Paying and Classified Scholarship Diploma/PCL level Entrance Exam-2073

Click here to download full paying notice (notice published in Gorkhapatra on 2073-03-11)

test test test

test test test test test test test test test test test test

test test test test test test test test test test test test

Our New Website

Hearty Congratulation for all SLC Graduates 2072.

www.allnepal.edu.np